Herb Częstochowy
STRONA RADY DZIELNICY
GRABÓWKA
PISMA OTRZYMANE

Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 25 maja 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 20 marca 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 14 marca 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 3 marca 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 27 lutego 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2018
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 12 grudnia 2017
Pismo w sprawie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie z dnia 27 października 2017
Wniosek mieszkańców złożony dnia 13.07.2017
Odpowiedź na pismo w sprawie wniosków do budżetu Miasta Częstochowy na rok 2018
Pismo dotyczące budowy autostrady A1
Pismo w sprawie poruszanych na spotkaniu z Prezydentem Miasta
Pismo od Prezydenta zawierające odpowiedzi na poruszone tematy w czasie spotkania z mieszkańcami dzielnicy
Pismo w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pismo w sprawie forów rad dzielnicowych
Zawiadomienie dotyczące rozbudowy zakładu „Włodar Trade”
Odpowiedź w sprawie płotu betonowego przy ulicy św. Rocha 222
Montaż oznakowania przy ulicy Ikara
Odpowiedź w sprawie wniosku dotyczącego budowy oświetlenia przy ulicy Wiolinowej
Odpowiedź w sprawie wniosku o przywrócenie zapisów ze Studium
Projekt koncepcji budowy chodnika przy ulicy Ikara (odcinek od ul. Rocha do ul. Radomskiej)
Pismo w sprawie rozbudowy firmy „Włodar Trade Wiesław Włodarczyk”