Herb Częstochowy
STRONA RADY DZIELNICY
GRABÓWKA
KONTAKT
Zapraszamy do skorzystania z formularza w celu zgłaszania wszelkich uwag i spraw, leżących w kompetencjach Rady.


Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
Adres: ul. Św. Rocha 221
42-221 Częstochowa